பறவைகள் ஏன் முக்கியம்

 • தாவரப்பெருக்கத்திற்கும்,காடுவளர்ப்பிற்கும் காரணமாகயுள்ள பறவைகளை “ஆதிவிவசாயி “என்கிறார்கள் இயற்கையாளர்கள் .
 •  நகர்மயம், நவீனவாழ்வும் நம்மை எந்திரங்களாக்கி விட்டன. வண்ணப்பறவைகளைக் கண்டு மனதில் மகிழ்ச்சி கொள்ளும் சூழல் இன்றில்லை!
  • வாழ்விட தகர்ப்பு, உணவின்மை, இரசாயப் பயன்பாடு போன்ற காரணங்களால் நம்மோடு காலகாலமாக வாழும் ஊர்ப்புறத்துப் பறவைகளின் எண்ணிக்கை வேகமாக குறைந்து வருகின்றன.
 • பறவைகளை ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும்?

  • 1, பறவைகள் மகரந்த சேர்க்கை செய்து தாவரங்கள் பெருகச் செய்கின்றன.
 •  2,பயிர்களை அரித்து நாசம் செய்யும் பூச்சிகளை தின்று பயிர்களைக் காக்கின்றன.
  • 3, விதைகளை உண்டு எச்சத்தின் வழியே வறண்ட நிலங்களிலும் மரங்களை மலர்த்து கின்றன.
 •  4,வேட்டையாடும் பறவைகளால் சிற்றுயிர்களின் பெருக்கம் கட்டுக்குள் இருக்கின்றன.
  • 5, இறந்ததை உண்ணும் பறவைகளால் இயற்கை தூய்மை செய்யப்பட்டு தொற்றுக்கள் வராமல் தடுக்கப்படுகின்றன.
 •  இதன் பொருட்டு நாம் பறவைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும்!

  • நாகணவாய் (மைனா) இல்லாது போனால் வெட்டுக்கிளிகள் பெருகும்
 •  ஆந்தைகள் அழிந்தால் எலிகளுக்கு கொண்டாட்டம்.
  • கருச்சாண் குருவி காணாமல் போனால் பூச்சிகளின் ஆட்சி தொடங்கிவிடும் .
 •  பறவைகளை,ரத்தத்தின் ரத்தமாய், உடன் பிறப்பாய், தோழமையாய் பாவித்து தான் பாரதி “காக்கை குருவி எங்கள் சாதி ” என்று பாடியிருப்பார் போலும்…

  • மனிதர்கள் , கிளிப்பேச்சு கேட்கவும் , குயிலிசையில் கிறங்கவும் , மயிலசைவில் மயக்கவும் இயற்கை பறவைகளைப் படைக்கவில்லை!
 •  பறவைகளுக்கும், தாவரங்களுக்குமிடையே ஓர் நுட்பமான உணவுச்சங்கிலி ஊடாடுவதை உணர்வதும், உணர்த்துவதுமே “சூழலியல் ”

  • பறவைகள் உண்டு எச்சத்தின் வழியே வெளியேறும் விதைள்தாம் முளைக்கும். பறவைகள் அழிந்தால் தாவரங்களும் அழியும்!
 •  மனிதர்களால் மரங்களை நட்டு வளர்க்க முடியும்! , மகரந்த சேர்க்கை செய்ய முடியாது..!
  • பூஞ்சை, புல், பூண்டு, செடி, மரம் என்று தாவரத்தொகுதியின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பவை பறவைகள்.
 •  “மனிதர்கள் இல்லாத உலகில் பறவைகள் வாழ்ந்து விடும். பறவைகள் இல்லாத உலகில் மனிதர்களால் வாழ முடியாது ” என்று ஐம்பது வருட ஆய்விற்குப் பிறகு நமக்கு அறிவுறுத்தினார் ” சாலிம் அலி “
  • பசுமையைப் போல பறவைகளையும் பரவச் செய்வோம்!
  • குளிரூட்டப் பட்ட அறைகளை விடவும் … தென்றல் உலாவும் தெருக்களை நமது குழந்தைகளுக்கு விட்டு வைப்போம்!